U Jana

Rozcestí U Jana se nachází uprostřed lesů pod Bouřným, Malým Stohem a Kopřivnicí asi 2,5 km východně od Nové Hutě. V jeho těsné blízkosti je starý kamenný mostek přes Hamerský potok, po němž vede silnička z Nové Huti do Horní Světlé a k němuž se z různých stran sbíhá několik lesních cest. Rozcestí bylo pojmenováno podle sochy svatého Jana Nepomuckého, která zde kdysi bývala. Původně snad stála přímo na mostě, odkud mohla být přemístěna k rozcestí v souvislosti s přestavbou staré cesty na silnici kolem roku 1842. Po roce 1950 byla socha zničena a kamenný podstavec rozvalen a zasypán hlínou. Teprve v roce 1995 jej našli a znovu postavili varnsdorfští turisté a 19. listopadu 1996 na něm byla umístěna nová socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená akademickými sochaři Ladislavem Šobrem a Václavem Snížkem z Říčan u Prahy. Bohužel zde ale nevydržela dlouho, protože v květnu 2001 byla ukradena. Od té doby zde stál jen prázdný kamenný podstavec s nápisem, který říká, že jej dal v roce 1846 postavit nadlesní Josef Walter. Teprve v roce 2015 byla na prázdném podstavci osazena nová socha sv. Jana Nepomuckého, slavnostně požehnaná 19. června.
Kamenný mostek přes Hamerský potok byl nově zrekonstruován v roce 1999, ale i z něj vandalové brzy ukradli horní kamenné desky. V blízkosti mostku je Sirný pramen, přístupný po upravené stezce podél potoka.

Další informace