Údolí Černého potoka

Černý potok je asi 2,5 km dlouhý levobřežní přítok říčky Kamenice, který vytváří poměrně málo známé a romantické údolí jihovýchodně od Mlýnů. Potok sbírá vodu z četných pramenů, z nichž asi nejvydatnější jsou na severozápadním svahu Stříbrného vrchu v zamokřeném lese, nazývaném Na Bahníčkách. Jako hlavní se ale většinou označuje jiný pramen, který leží v hluboké zalesněné strži na západní straně vrchu a občas vysychá.
Údolím prochází široká lesní cesta z Mlýnů až na hřeben, vybíhající od Stříbrného vrchu jihozápadním směrem k Prysku. Přibližně uprostřed údolí se kříží se starou kostelní cestou, kterou až do roku 1782 chodili obyvatelé Kytlic do kostela v Horním Prysku. Jižně odtud se údolí rozvětvuje do četných krátkých skalnatých strží, označovaných jako Čertovy díry. Hlavní cesta je ale obchází po svahu čedičového návrší Lipník (526 m), na jehož zalesněném vrcholku je malá skalka. Asi 400 m východně odtud je na svahu Stříbrného vrchu nad závěrem údolí Černého potoka osamělá skála Psí kostel, připomínající při pohledu zdola svisle protaženou bramboru. Skálu tvoří čedičové sloupce, seskupené kolem kulovitého jádra. Ve strži pod skálou se dochovalo pár zašlých kamenných mezníků, které snad kdysi vyznačovaly hranici sloupského (B=Bürgstein) a kamenického (K=Kamnitz) panství. Později vedla hranice obou panství údolím Kamenice, ale ve 2. polovině 20. století se sem vrátila hranice okresů Děčín a Česká Lípa a dnes tudy probíhá i hranice Ústeckého a Libereckého kraje.