U Beránka

Skupina domů U Beránka (Lammel) patřila ke Skalici a stávala asi 1 km jihovýchodně od Skalického vrchu. Vznikla někdy po roce 1830 a pojmenována byla podle zdejšího hostince "Lammelschänke". Ležela na staré cestě ze Skalice přes Častolovice do České Lípy, s níž se tu křížila tzv. Zlodějská cesta, vedoucí z Volfartic přes Skalici na Pihel, SvojkovVelenice. Kolem roku 1910 stálo v osadě 5 domů a hostinec, od něhož vycházela upravená výletní cesta na Skalický vrch. Elektřina sem byla přivedena až kolem roku 1930. Po 2. světové válce byly domy zbořeny a zůstal stát jen hostinec, využívaný ještě několik let jako hájovna. V roce 1955 už byl ale také opuštěný a nedlouho poté zanikl. Dnes tu proto najdeme jen zarostlé zbytky základů a do skály vytesané sklepy. Sklep u bývalého hostince, označovaný někdy trochu nadneseně jako skalní byt, tvoří tři malé navzájem propojené komory s okénkem v zadní části.

Asi 800 m severně odtud stojí u cesty ze Skalice vysoký sloup sv. Antonína Paduánského, postavený kolem roku 1772 obchodníkem Johannem Antonem Schneiderem, který tu byl podle pověsti přepaden lupiči a po prosbě ke sv. Antonínovi byl zachráněn. Ve 2. polovině 20. století byl sloup poškozen a socha zničena, ale v roce 2019 byl sloup panem Pokorným z Děčína renovován. Při cestě do Častolovic stál další kamenný sloup s kaplicí a obrázkem bičovaného Krista, postavený Josefem Hackelem v roce 1827. Tento sloup byl ale kolem roku 1960 zničen.