Ptačinec - Trojhran

Ptačinec je nevýrazné návrší (679 m), ležící severně od Pěnkavčího vrchu na státní hranici s Německem. Jeho původní název Vogelherd (= čihadlo) nejspíše připomíná dávné čihaře, kteří zde kdysi lovili tažné ptáky.

Hraniční skalka Trojhran, celkový pohled od východu.
Hraniční skalka Trojhran, celkový pohled od východu.

Asi 150 m západně od vrcholu Ptačince je nad závěrem údolí Milířky nevelká skalka Trojhran (673 m), která již několik století vyznačuje důležité zalomení státní hranice. Ta sem přichází z východu po hlavním hřebeni od Luže, zde se však náhle pravoúhle lomí k severu a začíná opisovat území Šluknovského výběžku. Z Pěnkavčího vrchu sem také sestupuje hranice okresů Děčín a Česká Lípa, která kopíruje mnohem starší hranici panství.

Na temeni skalky z šedobílého křemenného pískovce je zasazen žulový sloupek česko-německé hranice z počátku 30. let 20. století, pod nímž je z německé strany umístěna informační tabulka. Do  stěn skalky je ale vytesána řada starších znaků a letopočtů. Najdeme zde počáteční písmena tří panství (R = Rumburk, RE = Reichstadt, Zákupy a Z = Zittau, Žitava), jejichž hranice se zde dříve stýkaly a podle nichž skalka dostala své jméno, ale také sedm různých letopočtů z let 1657-1783, vytesaných zřejmě při kontrolách a vymezování hranic panství. Tyto hranice jsou v okolí dodnes vyznačeny starými kamennými mezníky, z nichž řada již ale byla zničena.

Další informace