Kunratický vrch - Ponorka a Žába

Pohled na Kunratický vrch od severu.
Pohled na Kunratický vrch od severu.

Kunratický vrch (505 m), dříve nazývaný také Eliášův, je zalesněný čedičový kopec, ležící nad jihovýchodním okrajem Kunratic, asi 1,5 km severně od České Kamenice. Z jeho protáhlého vrcholu je výhled k jihu na Zámecký vrch se zříceninou Kamenického hradu a k severozápadu na panoráma Českosaského Švýcarska, jemuž dominuje Růžovský vrch, vzdálenější Grosser Winterberg, Grosser Zschirnstein a další stolové hory v Německu. Na západní straně vrcholu je mělké sedlo, ve kterém kdysi stála dřevěná letní restaurace, z níž jsou dodnes patrné zbytky základů a nevelký sklep.

Plošina pod vrcholem Kunratického vrchu, kde stála letní restaurace.
Plošina pod vrcholem Kunratického vrchu, kde stála letní restaurace.

K jižní straně Kunratického vrchu přiléhá nižší pískovcový hřbet, protažený ve směru východ-západ, který se dříve nazýval Brandkamm (Spálený hřeben). Na jeho jižním svahu jsou upravené skalní vyhlídky Ponorka a Žába, které se dříve nazývaly Brandfelsen. Větší Ponorku (387 m) tvoří trojice pískovcových skalních věží, přístupných po vytesaných schodech a vzájemně propojených můstky se zábradlím. Z nejvyšší skály se stožárem a lavičkou je pěkný výhled na Jehlu, Zámecký vrch a četné blízké i vzdálenější kopce Českého středohoří a Českého Švýcarska. Asi 100 m západně odtud je menší pískovcová skála Žába s nevelkou vyhlídkovou plošinkou. Výhled z ní je dnes ale zakrytý stromy.
Od Ponorky je možné vystoupit na ploché temeno hřbetu, z jehož severozápadního okraje je také pěkný výhled na Českosaské Švýcarsko. Asi uprostřed hřbetu vystupuje k jihu malá skupinka pískovcových skal, z nichž jedna byla kdysi rovněž upravená jako vyhlídka Julia Stranky.
Všechny vyhlídky byly součástí rozsáhlého přírodního parku, k němuž patřilo ještě několik dalších výletních míst v okolí Jehly.

Skály pod vyhlídkou Ponorka.
Skály pod vyhlídkou Ponorka.
Skalní vyhlídka Ponorka.
Skalní vyhlídka Ponorka.
Vyhlídka Žába je dnes zcela zarostlá lesem.
Vyhlídka Žába je dnes zcela zarostlá lesem.

Další informace