Kunratický vrch - Ponorka a Žába

Kunratický vrch (505 m), dříve nazývaný také Eliášův, je zalesněný čedičový kopec, ležící nad jihovýchodním okrajem Kunratic, asi 1,5 km severně od České Kamenice. Z jeho protáhlého vrcholu je výhled k jihu na Zámecký vrch se zříceninou Kamenického hradu a k severozápadu na panoráma Českosaského Švýcarska, jemuž dominuje Růžovský vrch, vzdálenější Grosser Winterberg, Grosser Zschirnstein a další stolové hory v Německu. Na západní straně vrcholu je mělké sedlo, ve kterém kdysi stála dřevěná letní restaurace, z níž jsou dodnes patrné zbytky základů a nevelký sklep.

Plošina pod vrcholem Kunratického vrchu, kde stála letní restaurace.
Plošina pod vrcholem Kunratického vrchu, kde stála letní restaurace.

K jižní straně Kunratického vrchu přiléhá nižší pískovcový hřbet, protažený ve směru východ-západ, který se dříve nazýval Brandkamm (Spálený hřeben). Na jeho jižním svahu jsou upravené skalní vyhlídky Ponorka a Žába, které se dříve nazývaly Brandfelsen. Větší Ponorku (387 m) tvoří trojice pískovcových skalních věží, přístupných po vytesaných schodech a vzájemně propojených můstky se zábradlím. Z nejvyšší skály se stožárem a lavičkou je pěkný výhled na Jehlu, Zámecký vrch a četné blízké i vzdálenější kopce Českého středohoří a Českého Švýcarska. Asi 100 m západně odtud je menší pískovcová skála Žába s nevelkou vyhlídkovou plošinkou. Výhled z ní je dnes ale zakrytý stromy.
Od Ponorky je možné vystoupit na ploché temeno hřbetu, z jehož severozápadního okraje je také pěkný výhled na Českosaské Švýcarsko. Asi uprostřed hřbetu vystupuje k jihu malá skupinka pískovcových skal, z nichž jedna byla kdysi rovněž upravená jako vyhlídka Julia Stranky.
Všechny vyhlídky byly součástí rozsáhlého přírodního parku, k němuž patřilo ještě několik dalších výletních míst v okolí Jehly.

Další informace