Brandmühle u České Kamenice

Tato pohlednice zachycuje jedno z kdysi upravených odpočinkových míst v lesoparku pod Jehlou, nazývané 'Brandmühle'. Z tehdejší úpravy dnes již nic nezůstalo.
Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou vidíme dřevěný altánek 'Brandmühle' v zalesněném údolí pod Jehlou.
Pohlednice z roku 1918 zachycuje jedno ze zákoutí v horní části miniaturní vesničky 'Brandmühle' v lesoparku pod Jehlou.
Na této pohlednici, odeslané v roce 1947, vidíme stejné zákoutí, jako na předchozím obrázku.

Na této pohlednici vidíme část miniaturní vesničky 'Brandmühle' s dřevěnými modely mlýnů, vybudované v letech 1900-1941 Antonem Gampem z České Kamenice. Po roce 1945 byla tato zajímavá atrakce zničena.
Pohlednice z doby kolem roku 1910 zachycuje stavby v dolní části miniaturní vesničky 'Brandmühle' pod Jehlou.
Na pohlednici z doby kolem roku 1930 vidíme jedno ze zákoutí v dolní části vesničky 'Brandmühle'.