Kaple u Brniště

Kaple (348 m) je nevelké čedičové návrší, ležící v polích asi 1 km severovýchodně od Brniště a 400 m vlevo od silnice do Velkého Valtinova. Na stromy porostlém vrcholku stojí Schröterova kaple, postavená roku 1803 brnišťským sedlákem Wenzelem Schröterem. Zděná kaple s trojúhelníkovým štítem, zasvěcená sv. Markovi Evangelistovi a sv. Janu Nepomuckému, je uzavřená kovovou mříží a uvnitř je malý prostor s výklenkem pro svatý obraz. Obraz příslušného světce se v něm ale už před 2. světovou válkou kvůli krádežím vystavoval jen při procesích a jinak byl uložen u majitele hospodářství č.p. 22 v Brništi. Po 2. světové válce opuštěná kaple zchátrala a do roku 2000 z ní zůstal už jenom nevelký zbytek boční zdi. V roce 2007 byla ale znovu postavena a 16. května 2008 slavnostně posvěcena mimoňským farářem Václavem Horniakem.
Z návrší je pěkný výhled do okolní krajiny, zejména na mohutný Tlustec, Ralsko a Lužické hory na severu, pod nimiž můžeme spatřit kopuli baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Dne 2. září 1899 vrch navštívil císař František Josef, který odtud sledoval průběh vojenských manévrů.
Na návrší dnes vede jen neupravená stezka po mezi ze severu od osady Růžové.