Chřibské vodopády

Chřibské vodopády jsou v závěru nevelkého údolí za bývalou Střelnicí asi 1,5 km východně od středu Chřibské. Mezi dvěma zalesněnými výběžky Plešivce tu vzniklo přibližně 700 m dlouhé tiché údolí, přístupné po pohodlné lesní pěšině. Protéká jím malý potůček, u něhož je v jednom místě upravená studánka. Údolí končí poměrně strmým srázem se dvěma skalními stupni, na nichž stékající potůček vytvořil dvojici vodopádů, vysokých asi 1,5-2 metry. Od nich stezka pokračuje po dřevěných schodech vzhůru k rozcestí nad údolím, odkud vedou cesty po jižním okraji údolí zpět do Chřibské nebo dále po svahu Plešivce směrem k nádraží Chřibská. Poblíž rozcestí je lavička s pěkným výhledem přes Horní Chřibskou na Krásné Pole s vrcholky Hřebce, JavoruChřibského vrchu v pozadí.

Další informace