Bartelův vrch

Bartelův vrch (446 m) je nevelký kupovitý vrch, vyčnívající vlevo od hlavní silnice ze Svoru do Cvikova nad Martinovým Údolím, pojmenovaný podle dřívějšího majitele zdejších pozemků Bartoloměje Haussdorfa. Kopec je z větší části tvořen pískovcem s rezavě zbarvenými železitými polohami, ale v zašlých lomech na svahu kopce se vyskytuje i čedič, jehož těleso však nedosahuje až na samotný vrchol. Z částečně odlesněného vršku byl dříve výhled na SvorKlíčem, Ortel a další kopce v okolí Sloupu, ale nově vysazený les jej dnes už zakrývá.
Po severovýchodním úpatí Bartelova vrchu vede stará kostelní cesta, kterou chodívali obyvatelé Rousínova do cvikovského kostela. Na kraji lesa je u ní malá kaplička Nejsvětější Trojice, vytesaná roku 1737 do volně stojící pískovcové skalky Franzem Haussdorfem. V kapličce s hrotitou klenbou a zajímavou vnitřní reliéfní výzdobou bývaly před 2. světovou válkou umístěné tři dřevěné sošky, znázorňující Největější Trojici. Později zůstala kaplička prázdná a zvolna chátrala, ale v roce 2011 byla novoborskými turisty opravena, nabílena a 25. září nově posvěcena. Další zajímavá kaple stojí na západní straně kopce v lukách u cesty do Svoru.