Tlustce - Tlustecká

Osady Tlustce a Tlustecká leží nad údolím Panenského potoka na severozápadním úpatí Tlustce asi 1,5 km severovýchodně od Brniště a 1 km jižně od Velkého Valtinova, jehož jsou dnes součástí.

Severněji ležící osada Tlustce vznikla zřejmě již v průběhu 13. století a panské sídlo je v ní poprvé doloženo roku 1371 v predikátu Mikuláše z Tlustce. Dalšími známými držiteli byli až v roce 1524 Blektové z Útěchovic, za nichž byla tvrz kolem roku 1580 upravena a rozšířena. Za Jiřího Jindřicha Blekty v roce 1595 byl tlustecký statek spojen se sousedním Valtinovem, ale roku 1603 se od něj opět oddělil jako věno Hedviky Blektové jejímu manželovi Kryštofu Nybšicovi z Holtendorfu. Roku 1609 ho ale koupil Kryštof z Donína a znovu jej k Valtínovu připojil. Tvrz tak ztratila sídelní funkci a během 18. století byla barokně přestavěna na sýpku. Stavba byla součástí poplužního dvora, který stál asi 250 m jižně od zámku ve Velkém Valtinově poblíž silnice do Brniště. V roce 1843 dvůr sloužil jako ovčín, ale ve 2. polovině 20. století byl z větší části zbořen a na jeho místě zůstal stát jen obytný dům z poloviny 19. století a dvoupatrová budova bývalé tvrze. Ta se ale po 2. světové válce nevyužívala a postupně chátrala až do roku 1994, kdy se na ní zřítila střecha. Dnes je z památkově chráněné stavby už jen zřícenina, v jejíchž zdech, zdobených kdysi renesančními sgrafity, se dochovala kamenná ostění oken a vstupní portál z 16. století.

Asi 1 km jihozápadně od Tlustců je na levém břehu Panenského potoka ves Tlustecká, založená zřejmě po roce 1550 na brnišťských pozemcích, které tehdy získala Kateřina Blektová z Útěchovic. Během 20 let byla vesnice vybudována a na mírném návrší severozápadně nad ní byl postaven poplužní dvůr s tvrzí, která se stala centrem nově vytvořeného rytířského zboží Kateřiny a jejího manžela Jiříka Mengesreitera. Písemně je ves s dvorem a tvrzí poprvé připomínána roku 1570, ale už o 3 roky později ji Kateřina prodala Jiřímu Berbisdorfovi z Berbisdorfu, který ji musel roku 1587 kvůli dluhům přenechat Dětřichovi ze Švendy. I jeho dědic ale musel o 6 let později zadlužený majetek zastavit Blektům z Útěchovic a protože se mu jej nepodařilo vyplatit, stal se majitelem Tlustecké Fridrich Blekta. Roku 1613 ves koupil Kryštof z Donína a připojil ji k panství Nový Falkenburk. Tvrz od té doby sloužila jako obytná budova poplužního dvora, z něhož dnes stojí už jen jediná podlouhlá budova v areálu zemědělské farmy u přejezdu silnice z Brniště přes železniční trať. V severovýchodní části této budovy se dochovalo několik klenutých místností bývalé tvrze.