Svobodná Ves

Svobodná Ves je nevelká osada, jejíž domky jsou rozptýlené podél cesty, spojující jižní konec Skalice se Slunečnou. Vesnice vznikla na pozemcích bývalého hospodářského dvora, který stál na dolním konci Skalice v místech, kudy dnes vede železniční trať. V roce 1585 dvůr patřil Margaretě Aderspach-Berkové z Dubé a 27. října 1681 jej Helena Veronika Jakordowsky z Mistrovic prodala majiteli sloupského panství Ferdinandu Hroznatovi z Kokořova. Nechala si z něj pouze obilní Polní mlýn, který zůstal u mistrovického dvora a spolu s ním připadl roku 1764 ke kamenickému panství. V roce 1735 hrabě Josef Jan Maximilán Kinský dvůr ve Skalici zrušil, a na jeho rozparcelovaných pozemcích založil osadu, kterou nazval Josefsdorf (Josefov).
Roku 1738 bylo ve vsi 8 domů a o dva roky později jejich počet stoupl na 18. První obyvatelé se vedle zemědělství živili běžnými řemesly, byli mezi nimi zedník, tkadlec, truhlář, krejčí nebo švec. Postupně se ale začali věnovat také sklářství, nejprve jako malíři a kuliči, později i jako obchodníci. Čtyři zdejší obchodní firmy dávaly práci řadě domáckých zušlechťovatelů skla z místa i okolí, a jejich výrobky exportovaly hlavně do Portugalska.
Obec měla až do správní reformy v roce 1849 vlastní rychtu a poté byla připojena ke Skalici. Od  roku 1830 tu stála také zvonička, která ale později zanikla. Roku 1880 měla osada 54 domů a 263 obyvatel. V obci byly tři hostince a v září 1900 tu byla zřízena odloučená třída skalické školy. Lidé z několika domů v horní části vsi ale chodili do školy i do kostela ve Slunečné. Starý Polní mlýn č.p. 15 sloužil jako obilní mlýn a brusírna. Roku 1923 dostala osada české jméno Svobodná Ves.
U potoka v centru vsi je pěkný kovaný kříž s malovaným výjevem Kalvárie, restaurovaný v roce 2018. Jihozápadně od osady roste u polní cesty z Manušic ke hřbitovu ve Slunečné lípa malolistá, prohlášená v listopadu 1993 za památný strom. Mohutná lípa s rozložitou korunou je 24 m vysoká, obvod kmene přesahuje 5 metrů a její stáří se odhaduje asi na 300 let.