Plesa

Osada Plesa leží na jižním úpatí Vinného vrchu při silnici do Zákup a dnes už prakticky splynula se Svojkovem. Vznikla na staré cestě z Písečné do Svitavy a poprvé se uvádí v roce 1585 jako součást svojkovského panství. Její jméno prý bylo odvozeno od slova „pleš“, označujícího holé místo, ale Němci jí původně označovali "auf der Heyde" (= Na vřesovišti).
V srpnu 1778 v okolí Ples a Nových Domků tábořili Prusové a ve vsi prý měli polní lazaret. Osada původně spadala pod faru v Dobranově, ale po vzniku novoborské fary roku 1786 byla spolu se SvojkovemNovými Domky přičleněna ke Sloupu. Už tehdy tu stálo 15 domů a do roku 1900 jejich počet vzrostl jen na 18. Žilo zde 72 obyvatel, kteří se živili hlavně zemědělstvím a ovocnářstvím.

Další informace