Malý Bor

Malý Bor je osada se čtyřmi rybníky, ležící na jihovýchodním okraji Bukovan asi 1,5 km jihozápadně od Svojkova, jehož je dnes součástí. Osada je poprvé zmiňována jako „Heyda“ už v roce 1591. Spolu se Svojkovem patřila k dobranovské faře, u níž ale zůstala i po roce 1786, kdy byl SvojkovPlesyNovými Domky přičleněn k faře ve Sloupu. V té době měl Malý Bor 6 popisných čísel a roku 1880 tu v 8 domech žilo 30 obyvatel. Do roku 1900 se počet obyvatel snížil na 12 a hlavním zdrojem jejich obživy bylo zemědělství a ovocnářství. Nejvýznamnější budovou ve vsi byl tzv. Žabí nebo Froschův mlýn (Froschmühle), zmiňovaný už roku 1600 a znovu postavený v roce 1695. Od roku 1704 byl v osadě ještě druhý Horní mlýn, který ale později zanikl. Froschův mlýn s lisovnou oleje 25. prosince 1899 vyhořel, ale poté byl znovu postaven a v nové budově byla kromě šrotového mlýna zřízena ještě brusírna oceli s výrobou cívek.

Výroční rybník je největším ze čtyř rybníků v osadě.
Výroční rybník je největším ze čtyř rybníků v osadě.

Další informace