Kateřina

Osada Kateřina leží na západním konci Dolního Podluží, jižně od kostela sv. Kateřiny. Vznikla na pozemcích Jiřetína někdy kolem roku 1690 a poprvé je zmiňována v roce 1748. Za svůj rozvoj vděčí především rozšíření domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století. V roce 1885 měla osada 38 domů, v nichž žilo 352 obyvatel.

Další informace