Kamenná Horka

Kamenná Horka je rozptýlená osada, ležící nad údolím Křinice asi 1,5 km západně od Krásné Lípy, jejíž je dnes místní částí. Vesnice je poprvé písemně doložena roku 1787, kdy měla 23 domů. O 100 let později tu již stálo 51 domů a osada dosáhla nejvyššího počtu 386 obyvatel. Dnes jich tu trvale žije jen asi 20.
Na zahrádce před bývalým hostincem č.p. 22 v jižní části osady stojí jeden z nejkrásnějších křížů v okolí, postavený v roce 1792 obchodníkem s přízí Josefem Köglerem. Na kamenném podstavci je mohutný kovový kříž s malovanými siluetami Krista a Panny Marie, zdobený množstvím dekorativních ornamentů. Kříž je zvláštní také tím, že je zdvojený: všechny postavy i ozdoby jsou vymalované z obou stran, aby je bylo vidět z cesty i od domu. Kříž dlouhá léta chátral a teprve v roce 2011 byl zrestaurován a 1. prosince téhož roku slavnostně vysvěcen páterem Antonínem Sedlákem z Krásné Lípy.

V dolní části osady u cesty z Krásného Buku je samoobslužný Luční bar, který nabízí návštěvníkům občerstvení a odpočinek. Naproti němu je rovněž samoobslužný bar s kovárnou Miloslava Petráška, v němž můžete sledovat mistra kováře při práci. V roce 2022 vznikla na louce u Lučního baru také dřevěná stodola, ve které je volně přístupná expozice nejrůznějších prací, představujících řezbářské a kovářské umění. Na louce je také možné přenocovat.
Z jihozápadního okraje osady se otevírá pěkný výhled na táhlé lesnaté kopce Českého Švýcarska s Vlčí horou na severu.

Ve stodole je výstava předmětů, kombinujících řezbářské a kovářské umění.
Ve stodole je výstava předmětů, kombinujících řezbářské a kovářské umění.

Na jižní straně Kamenné Horky se zvedá stejnojmenné zalesněné návrší (520 m), na jehož severní straně je opuštěný čedičový lom. Asi 130 m jižně od jeho vrcholku je u lesní cesty do země zasazený plochý kámen s nápisem, připomínajícím Václava Sedláčka, který zde zemřel 6. února 2008.

Výhled z Kamenné Horky k severozápadu na Tanečnici, Kamenný vrch, Hrazený a Vlčí horu.
Výhled z Kamenné Horky k severozápadu na Tanečnici, Kamenný vrch, Hrazený a Vlčí horu.
Pamětní kámen Václava Sedláčka na jižní straně Kamenné horky.
Pamětní kámen Václava Sedláčka na jižní straně Kamenné horky.

Další informace