Černá Louže

Černá Louže je převážně rekreační ves, ležící asi 1,5 km severně od Rynoltic při silnici, vedoucí přes Horní Sedlo do Hrádku nad Nisou. Dnes je spolu se sousedním Polesím součástí Rynoltic. Osada, pojmenovaná podle malého rybníčku pod silnicí, vznikla kolem selského dvora s hostincem, založeného někdy po roce 1550. Písemně je poprvé zmiňována jako „Schwarze Pfütze“ roku 1581.
V roce 1724 byla uprostřed tehdejší osady postavena kaplička a s rozvojem turistiky na přelomu 19. a 20. století tu byl vybudován výletní hostinec „Jägerwäldchen“ (= Lovecký lesík), který byl později rozšířen a přejmenován na hotel „Steyrer Franzl“. Byl v něm také velký sál, v němž se konaly oblíbené taneční zábavy. V lednu 1908 byla Černá Louže napojena na vodovod z Polesí a roku 1911 se obě osady oddělily od Rynoltic a vytvořily samostatnou obec Polesí. Černá Louže tehdy měla 24 domů.

Po 2. světové válce byli původní němečtí obyvatelé nuceně vysídleni a do zdejších chalup přicházeli noví osídlenci z Čech. O kapličku se ale nikdo nestaral a roku 1974 byla proto zchátralá stavba nabídnuta k rozebrání na stavební materiál. Několik obyvatel se tehdy postaralo o opravu střechy, čímž kapli zachránili před zánikem, a po další opravě v roce 2011 je opět ozdobou osady. Hotel v Černé Louži se využíval i ve 2. polovině 20. století, kdy u něj vznikl také autokemp s chatkami. Ten je v provozu i dnes, zatímco budova hotelu je už několik let zavřená a pozvolna chátrá.

Další informace