G a l e r i e   7 9 3

Na stránkách Galerie 793 Vám nabízíme malý pohled do umělecké tvorby lidí, kteří mají k našemu kraji blízký vztah, a jejichž tvorba nás zaujala.

Přehled výstav

Toulky krajinou lesů a skal
Petr  Ferdyš  P o l d a
Liberecký výtvarník, grafik a nakladatel je milovníkům Lužických hor známý především jako kreslíř, jehož ilustrace doprovází poutavé knížky Marka Řeháčka o krajině v okolí Hrádku nad Nisou a Žitavy. Během více než dvaceti let jejich spolupráce vznikla roszáhlá kolekce kreseb, která nezaměnitelným způsobem zachycuje malebnou krásu zdejší přírody i lidských sídel v podhůří. V této galerii vám nabízíme Ferdyšovy kresby známých i zapomenutých skalních útvarů a krajinných zákoutí Lužických a Žitavských hor.


Krajina očima dvouoké zrcadlovky
Karel   A b s o l o n
Autor, původem ze středočeských Čerčan, si natrvalo zamiloval krajinu v okolí své chalupy na Cvikovsku. Jako amatérský fotograf nevynechal snad žádný pěkný den, aby se nevypravil objevovat její kouzlo a rozmanitost, ať už pěšky, na kole nebo na lyžích. Postupně tak vytvořil jedinečný soubor černobílých fotografií, zachycujících krajinu Českolipska a Lužických hor v proměnách několika desetiletí. Pojďme se tedy podívat na naši krajinu "očima" dvouoké zrcadlovky Karla Absolona.


Skleněné objekty
Kamila   V e s e l á
Úspěšná absolventka šenovské sklářské školy a sklářského ateliéru při Institutu výtvarné kultury v Ústí nad Labem Vám představuje své nejzajímavější práce - především autorské sklo a porcelán ze školních let i ze současnosti. Spatřit zde můžete jak praktické návrhy pro užitkové sklo a porcelán, tak tvorbu volnou a samostatné skleněné objekty. Některé z prací byly oceněny i v různých soutěžích. Výstava je doplněná i o několik původních návrhů a skic.