Galerie 793
Skleněné objekty Kamily Veselé
Lužické hory Galerie 793
 

 
 

Představuji Vám průřez svou tvorbou, zaměřenou na volné skleněné plastiky a domácenské sklo. Jsou to převážně mé školní a diplomové práce a dále pak několik návrhů předcházejících samotné realizaci. Mé návrhy volné tvorby, stejně tak i designu, mnohdy vycházejí z organických tvarů. Jsou to stylizované a na základní formy zjednodušené přírodní vzory. V případě prezentovaných plastik jsou tyto vzory převedeny až na úroveň prvotních geometrických tvarů, upomínajících na archetypální zkušenost, na samý počátek. U domácenského skla - dóz, je hlavním momentem praktičnost a účelnost. Hlavní důraz jsem kladla na užitou hodnotu v domácnosti, snadnou manipulaci v kuchyni a také na jednoduchou údržbu a hygienu. Požadavky zadání také předpokládaly ekonomickou výrobu a uplatnění na trhu. Design vždy slučuje stránku ekonomickou a estetickou, a tak jsem volila materiály a technologie, které splňovaly zadané požadavky - sklo v kombinaci s plastem.

Kamila Veselá

 
 

B e z   n á z v u
Původní skica pro návrh volné plastiky z přejímaného skla.
Akvarel, 360 x 240 mm, 1999.
B e z   n á z v u
Původní skica pro návrh volné plastiky z přejímaného skla.
Akvarel, 360 x 240 mm, 1999.
B e z   n á z v u
Mušle, původní skica pro návrh volné plastiky z přejímaného skla.
Akvarel, 360 x 240 mm, 1999.
B e z   n á z v u
Návrh malovaného geometrického dekoru na skleněnou vázu.
Suchá jehla, 180 x 270 mm, 1998.
B e z   n á z v u
Návrh malovaného geometrického dekoru na skleněnou vázu.
Suchá jehla, 180 x 270 mm, 1998.
B e z   n á z v u
Návrh malovaného geometrického dekoru na skleněnou vázu.
Suchá jehla, 180 x 270 mm, 1998.
Malba kobaltem pod glazuru, realizace vlastních vzorů na sortimentu porcelánových tvarů, mezinárodní sympozium v Dubí 1998 v Českém porcelánu a.s.
Porcelán, výška 85 mm a 155 mm, 1998.
Malba kobaltem pod glazuru na tvary Českého porcelánu a.s. Dubí, sympozium 1998.
Porcelánový soubor, výška 730 mm, 1998.
Vlastní návrh tvaru a dekoru porcelánových hrnků. Jejich realizace proběhla na mezinárodním hrnkovém sympoziu v Dubí 1999.
Soubor porcelánových hrnků, výška 160 mm, 1999.
Vlastní návrh a realizace tvaru a dekoru hrnku, mezinárodní hrnkové sympozium v Dubí.
Porcelán, výška 160 mm, 1999.
V á z y
Variabilní opálový nástavec uzavírající vázu, umožňuje otočením upevnění velké kytice nebo naopak jednotlivé květiny.
Foukané křišťálové a opálové sklo, výška 180 mm a 260 mm, 1999.
O b j e k t
Kompozice protínajících se hmot a zcela odlehčených elementů, podpořená zmnožením na odrazové vrstvě skel, plastika měla být původně instalována v temném prostoru a osvětlována pouze UV zářivkou, tak aby se rozzářila skelná vlákna a tím ještě znásobila efekt volně se vznášejících linií.
Plastika, ploché reflexní sklo, skelné vlákno, výška 1000 mm, UV zářivka, 2000.
B o c h n í k   1
Rytina odkrývá spodní vrstvu skla a umožňuje tak průnik světla plastikou.
Plastika, foukané křišťálové a kobaltové přejímané sklo dekorované rytinou, průměr 380mm, 2000.
B o c h n í k   2
Rytina odkrývá spodní vrstvu skla a umožňuje tak průnik světla plastikou.
Plastika, foukané křišťálové a kobaltové přejímané sklo dekorované rytinou, průměr 380mm, 2000.
D i s k   1
Plastika, sklo hutně tvarované, ve středu protknuté vodním paprskem, průměr 250 mm, 2000.
D i s k   2
Plastika, sklo hutně tvarované, ve středu protknuté vodním paprskem, průměr 250 mm, 2000.
D ó z y
Sada čtyř domácenských dóz určených na těstoviny, koření atd. Realizace Crystalex a.s. Nový Bor.
Sklo, probarvený těsnící mezikroužek ze silikonu, výška 190, 300 a 150 mm, 2000.
K o k o n   1
Rytý dekor na povrchu udává hloubkou svého řezu intenzitu světla, jež prochází skrz stěnu plastiky a vytváří tak světelně-kinetické efekty.
Plastika, foukané křišťálové a kobaltové přejímané sklo dekorované rytinou, délka 400 mm, 2000.
K o k o n   2
Rytý dekor na povrchu udává hloubkou svého řezu intenzitu světla, jež prochází skrz stěnu plastiky a vytváří tak světelně-kinetické efekty.
Plastika, foukané křišťálové a kobaltové přejímané sklo dekorované rytinou, délka 400 mm, 2000.
K o k o n   3
Rytý dekor na povrchu udává hloubkou svého řezu intenzitu světla, jež prochází skrz stěnu plastiky a vytváří tak světelně-kinetické efekty.
Plastika, foukané křišťálové a kobaltové přejímané sklo dekorované rytinou, délka 400 mm, 2000.
T ě ž í t k o   1
Geometrické vzory pokrývající povrch umožňují pohled na barevné kompozice v nitru těžítka.
Sklo hutně tvarované, poté prorývané a propískované, průměr 135 mm, 2000.
T ě ž í t k o   2
Geometrické vzory pokrývající povrch umožňují pohled na barevné kompozice v nitru těžítka.
Sklo hutně tvarované, poté prorývané a propískované, průměr 135 mm, 2000.

 

BcA Kamila Veselá   (* 1977 Praha)
Designérka sklárny Český Křišťál, Chlum u Třeboně
Březiněveská 26, 182 00 Praha 8 - Kobylisy;  tel.: 607 605 116
e-mail: kamculitko@seznam.cz

Již od základní školy jsem inklinovala k výtvarné tvorbě, nejprve jsem navštěvovala Lidovou školu umění a později soukromé hodiny akad. malíře Jaroslava Sládka. To se také odrazilo v mém dalším životě. Po absolvování základní školy jsem byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, kde jsem si zvolila obor rytec skla. Rytí skla se příležitostně věnuji i dnes. Po maturitě jsem chtěla dále pokračovat ve studiu designu skla, což mi umožnil Institut výtvarné kultury při UJEP v Ústí nad Labem. Zde jsem studovala v ateliéru skla pod vedením akad. malíře Ilji Bílka. Po absolvování školy v roce 2000 jsem se snažila zúročit svá studia jako sklářská designérka, což se mi podařilo ve sklárně Český Křišťál v Chlumu u Třeboně, kde se věnuji designu užitého skla. I nadále se ale věnuji volné tvorbě - malbě, kresbě a keramice.


Výstavy:

1995  -  výstava SUPŠS Kamenický Šenov v prostorách vysokoškolského klubu v Liberci; malby
1996  -  výstava SUPŠS Kamenický Šenov v Jablonci nad Nisou u příležitosti 140. výročí založení školy; ryté volné plastiky
1998  -  veřejná výstavní akce ve Fillově galerii v Ústí nad Labem "Fillovka open"
1998  -  4. sympozium malby kobaltem pod glazuru "Tradice a možnosti" v a.s. Český porcelán Dubí
1999  -  samostatná výstava maleb a grafik v Teplické galerii Auxilium
1999  -  6. Hrnkové sympozium v a.s. Český porcelán Dubí
1999  -  realizace kamenné plastiky v ZOO Děčín
1999  -  soutěž "Grafika roku 1999" na Staroměstské radnici v Praze
2000  -  samostatná výstava kreseb v Libereckém Alternativním studiu

Ocenění:

1998  -  1. místo novinářské ankety "talíř roku 2000" při 4. sympoziu a.s. Český porcelán v Dubí
1999  -  3. místo "ceny pana Proška" v Ústí n.L. vypisované na výtvarný projekt pro Fillovu galerii
1999  -  udělení "primátorského stipendia" za akademický rok 1998-99

 

Začátek stránkyNávrat na začátek stránky