Wachstein u Polevska

Nevýrazné návrší, nazývané dříve Wachstein (574 m) tvoří nejvýchodnější výběžek plochého čedičového hřbetu, který se táhne od ObrázkuPráchně přes Klučky až k Polevsku. V roce 1901 postavili členové místní pobočky Horského spolku pro nejsevernější Čechy na jižní straně původně holého vrcholku prostorný dřevěný hostinec, od něhož býval krásný výhled přes Nový Bor do krajiny v okolí České Lípy. Hostinec se brzy stal oblíbeným výletním cílem a sloužil až do 22. září 1938, kdy zcela vyhořel a později už nebyl obnoven. Dnes tu z něj najdeme jen zarostlé základy se zbytkem sklepa a poblíž nich stojící torzo památníku s dosud patrnými letopočty 1778-1928, připomínajícími 150. výročí narození zakladatele německého tělocvičného hnutí Friedricha Ludwiga Jahna. Ani výhled odtud už žádný není, protože celé temeno návrší zarostlo lesem. Na východním svahu kopce směrem k Arnultovicím je čedičový lom, jehož provoz byl ukončen někdy v 80. letech 20. století a dnes je v jeho dolní části třídírna stavebních sutí a odpadů.

Další informace