Špaččí vrch

Asi 1 km západně od Radvance vyčnívá z polí severně od silnice do Nového Boru nevelké zalesněné návrší (360 m). Na současných mapách se většinou označuje pomístním názvem Nad hřbitovem, protože na jeho jižním úpatí leží radvanecký hřbitov, ale dříve se mu říkalo Špaččí vrch (Starberg) podle dvou sloupovitých čedičových skal na jeho severním výběžku. Skály se lidově nazývaly Velký a Malý Špaččí mužík a dnes bychom je tu již hledali marně, protože po otevření čedičového lomu v letech 1880 - 1881 byly odstřeleny a rozebrány kameníky. Lom býval také známý mezi sběrateli nerostů, kteří ve zdejším čediči nacházeli hojné bílé mandle zeolitů a krystaly chabazitu. Nyní je však již zcela zašlý a zarostlý.
Hlavní vrchol kopce je tvořen pískovcem a dříve z něj býval pěkný výhled do okolí. Na jižním a východním svahu kopce jsou poměrně velké opuštěné pískovcové lomy, jejichž svislé stěny dodnes nesou zřetelné stopy po lámaní stavebních kvádrů. V nejzápadnější části lomů je do pískovcové stěny vytesaný letopočet 1886.