Prameny Křínice

Říčka Křínice pramení uprostřed lesů mezi Krásnou LípouStudánkou asi 300 m severně od silnice spojující obě obce. Tiché a romantické lesní zákoutí s bohatým přesličkovým porostem, ve kterém se spojuje voda z několika menších pramenů, leží ve výšce kolem 500 m n.m. Původně se nazývalo "Divoké prameny" (Wilde Borne) a dnes se mu říká Tři studánky. Okolí pramenů bylo upraveno a slavnostně zpřístupněno turistům již 20. října 1908. Dvě menší a bčas vysychající studánky jsou dnes obezděné a chráněné nízkým kovovým zábradlím, nad třetím a nejvydatnějším pramenem stojí dřevěný šestiboký altán s lavičkami, naposledy obnovený v roce 1990.

Křínice protéká přes Krásnou Lípu a za ní postupně se zužujícím údolím pod Krásným Bukem až do Kyjova, za nímž vtéká do romantického kaňonu Kyjovského údolí. Od ústí Bílého potoka v zaniklé osadě Zadní Doubice tvoří v délce asi 8 km státní hranici s Německem. V horní části tohoto úseku byla v 16. století vybudována umělá nádrž Obere Schleuse, sloužící původně k plavení dřeva a dnes využívaná na německé straně k turistickým plavbám na člunech. V bývalých Zadních Jetřichovicích Křínice asi po 17 km definitivně opouští české území a jako Kirnitzsch protéká dále Saským Švýcarskem až do Bad Schandau, kde ústí do Labe.