Ovčí vrch u Svitavy

Ovčí vrch (340 m) je nevelký čedičový vršek, vyčnívající nad východním okrajem Svitavy. Po jeho severním a východním úpatí protéká Svitávka, z níž v uměle vytesaném tunelu s Černým jezem odbočoval vodní náhon k bývalým zrcadlárnám ve Velenickém údolí. Kopec byl údajně pojmenován podle ovčína, který na něm stával ještě před založením osady. Jeho existenci připomínal ještě před druhou světovou válkou název Ovčího mostu (Schafbrücke), po němž silnice do Velenic překonává Svitávku, a pomístní název Ovčí zeď (Schafmauer), jímž se označovaly dnes již zaniklé zbytky ovčí stáje na svahu za svitavským hřbitovem.