Francouzské doliny

Pomístním názvem Francouzské doliny se v mapách označuje asi 1 km dlouhé lesnaté údolí mezi západním okrajem MlýnůHorním Pryskem, které vybíhá jižním směrem z údolí říčky Kamenice a směrem vzhůru se postupně větví do několika krátkých dolin a strží. Údolí nemá české jméno, ale před 2. světovou válkou se nazývalo "Zahlgrund" nebo "Faulebrückengrund". Dnes jím vede lesní silnička z Mlýnů na temeno plochého hřbetu mezi StřednímTetřevím vrchem a dále do Horního Prysku.
Do nejníže ležícího bočního údolí odbočuje dnes již nepoužívaná zamokřená cesta, na jejíž levé straně je pískovcová skála s vytesaným výklenkem a malou tabulkou s křížkem, datem a iniciálami V.F. Ve výklenku býval kdysi obrázek, připomínající hajného Valentina Fiedlera z Horního Prysku, který zde byl 10. února 1933 zastřelen pytláky. Obrázek ale později zmizel a výklenek zůstal prázdný až do 18. srpna 2011, kdy do něj někdo umístil jednoduchý dřevěný křížek. Nový obrázek od Rosemarie Donathové sem 8. listopadu 2011 osadil Andreas Prescher z Grossschönau.

Skalní výklenek s obrázkem a tabulkou, připomínající vraždu Valentina Fiedlera.
Skalní výklenek s obrázkem a tabulkou, připomínající vraždu Valentina Fiedlera.

Další informace