Buková u Janovic

Buková (472 m) je výrazný zalesněný kopec uprostřed Janovického lesa asi 2 km východně od Janovic v Podještědí a 1,5 km západně od Zdislavy. Asi 600 m dlouhý pískovcový hřbet je protažený ve směru od severoseverozápadu k jihojihovýchodu a jeho hlavní severní vrchol tvoří čedičový sopouch, obklopený zpevněným pískovcem, který je na některých místech proželeznělý. Vrcholový ostroh je poměrně úzký a do údolí spadá velmi strmými srázy s několika menšími skalkami. Výhledu odtud brání vzrostlý les, ale ze srázu o kousek níž se otevírá pěkný pohled na Lužické hory. Směrem k jihu se temeno hory pozvolna snižuje, rozšiřuje a jeho svahy jsou stále mírnější. Přes rozšířenou jižní část hřbetu přechází od jihozápadně ležícího vršku (408 m) nevýrazná čedičová žíla, jejíž jílová zvětralina se v minulosti dobývala v četných jamách jako surovina k výrobě železa.

Na jihozápadní straně kopce je asi 30 m od lesní cesty, vystupující táhlým obloukem od jihu na temeno hřbetu, nevelký Sanderův pomníček. Asi 50 cm vysoký kámen s deskou a křížkem připomíná bývalého hajného Antona Sandera, zemřelého 8. července 1872. Stojí ve vzrostlém lese těsně nad okrajem strmého srázu, spadajícího do údolí Dubnického potoka, a v minulosti od něj zřejmě byl pěkný výhled k západu.