Světliny

Osada Světliny leží severně nad údolím Lužničky a tvoří ji stavení, volně rozptýlená podél okraje lesa mezi Dolním PodlužímStudánkou. Vznikla snad již na přelomu 17. a 18. století. Poprvé je sice zmiňována až v roce 1734, ale místní jméno "Lichtehan" je v matrice uvedeno již roku 1702. K rozvoji osady přispělo hlavně rozšíření domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století. V roce 1885 měla osada 30 domů, v nichž žilo 210 obyvatel.

Další informace