Města a obce

Kamenická Nová Víska

Domky roztroušené na východním okraji osady.
Domky roztroušené na východním okraji osady.

Kamenická Nová Víska je nevelká osada, ležící asi 2,5 km západně od České Kamenice, rozptýlená mezi hlavní silnicí a říčkou Kamenicí v okolí Ptačího vrchu. Její součástí je také Víska pod Lesy, ležící na jihovýchodním okraji v místě křížení hlavní silnice s železniční tratí.
Kamenická Nová Víska je poprvé zmiňována roku 1387 a přes svou nepatrnou velikost měla od počátku vlastního rychtáře. V 17. století tu nechal Jan Oktavián Kinský vystavět panský dvůr jako náhradu za českokamenický Horní dvůr, zaniklý během třicetileté války. V souvislosti s tímto dvorem byla patrně také v roce 1701 založena Víska pod Lesy, poprvé připomínaná roku 1787. Dvůr ale existoval jen do roku 1796, kdy byl zrušen a jeho rozparcelované pozemky byly věnovány na stavbu domků. Prvních 45 nových domů tu bylo postaveno už v roce 1770.

Krátce po polovině 18. století se obec začala rozšiřovat a vzniklo zde několik bělidel. K osadě patřil také osamělý mlýn „Lochmühle“ na Kamenici, vedle něhož zřídil mlynář Josef Langer v letech 1831-1833 první přádelnu vlny v okolí. V roce 1864 postavil Franz Preidl poblíž mlýna jednu ze tří Rabštejnských přádelen, další dvě vznikly v Dolní Kamenici a Janské.
V roce 1849 byly obě části vsi připojeny k Markvarticím, ale již roku 1875 se Kamenická Nová Víska osamostatnila. O rok dříve v ní byla otevřena jednotřídní obecná škola. Víska pod Lesy byla v roce 1891 přeřazena od Markvartic k obci Veselé a koncem 20. let byla připojena ke Kamenické Nové Vísce. Ještě v roce 1930 žilo v celé obci 468 obyvatel, ale po 2. světové válce se jejich počet výrazně snížil. Obec byla proto připojena k Veselému a později se stala součástí České Kamenice.
V roce 2011 měla Kamenická Nová Víska 32 domů a 94 obyvatel, ve Vísce pod Lesy bylo 14 domů a 31 obyvatel.

Severně od osady při silničce do Rabštejnského údolí roste asi 24 m vysoká památná magnolie, jejíž stáří se odhaduje na 100 let.

V Kamenické Nové Vísce se narodil významný vlastivědný badatel Anton Paudler (1844-1905), známý později jako augustiniánský páter pod jménem Amand A. Paudler. Byl profesorem na českolipském gymnáziu a jedním ze zakladatelů Severočeského Excursions-Clubu.

Další informace