Hely

Kříž Gottfrieda Pohla u silnice z Krásného Buku do Kyjova.
Kříž Gottfrieda Pohla u silnice z Krásného Buku do Kyjova.

Dnes již zaniklá osada Hely ležela ve vlhkém údolí nevelkého přítoku Křinice mezi Krásným BukemKyjovem asi 2,5 km západně od Krásné Lípy. Vesnice byla založena někdy před rokem 1614. Původně se jmenovala Hölle (= Peklo), ale toto jméno bylo brzy zkomoleno na Helle. Kromě něj se pro osadu často používalo také jméno Nassendorf (= Mokrá ves).
V roce 1654 měla ves 9 chalupnických usedlostí, jejichž obyvatelé si později vedle zemědělství přivydělávali také předením a bělením plátna. Roku 1842 byla osada připojena ke Krásnému Buku a v roce 1869 dosáhla nejvyššího počtu 193 obyvatel. Ještě v roce 1930 měly Hely 24 domů se 125 obyvateli, ale po poválečném nuceném vysídlení Němců zůstaly téměř prázdné. V 60. letech 20. století byly opuštěné domy strženy a ves tak prakticky zanikla. Jediný dům dnes stojí na jižním konci bývalé osady.
U silnice z Krásného Buku do Kyjova byl v místě bývalé odbočky do Hel v roce 1795 postaven kříž Gottfrieda Pohla, zdobený na plechu malovanými siluetami Krista na kříži s Pannou Marií, Janem a Maří Magdalénou. Někdy kolem roku 2005 byl tento kříž obnoven.

Další informace