Kostel sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích

Tento malebný barokní kostelík s přiléhajícím hřbitovem ve svahu nad středem obce byl postaven původně jako morová kaple v letech 1748 až 1752. V roce 1787 rozšířen a v roce 1828 přistavěna věž. V interiéru kostela vyniká barokní dřevěná socha Madony v nadživotní velikosti z doby kolem roku 1730 a rokoková kazatelna. Boční oltáře jsou zasvěceny patronům přifařených obcí: sv. Prokop - Rynartice, sv. Anna - Vysoká Lípa.

V kostele se konaly bohoslužby do začátku 80. let, pak rychle zpustnul. V roce 1992 se obnovy kostela ujal správce farnosti Marcel Hrubý a se skupinou nadšenců a dobrovolníků dovedl opravu kostela až ke zdárnému konci - znovu vysvěcení ve výroční den jetřichovického posvícení 30. října 1993. Kostel znovu vysvětil biskup litoměřický ThDr. Josef Koukl.

Kostel byl obnoven z finančních příspěvků Okresního úřadu v Děčíně, organizace Kirche in Not z Německa, Obecního úřadu v Jetřichovicích a moravských farností.

Bohoslužby v kostele sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích: velikonoce - listopad, každou neděli v 8 hod.