Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Doubici

Barokně-klasicistní kostel leží na malebné vyvýšenině ve středu obce. Byl postaven v letech 1811 až 1814, svému účelu sloužil až do 60. let 20. století, kdy zpustl a dokonce se zhroutila i část hlavní věže. V roce 1975 se pod vedením tehdejšího krásnolipského kněze pátera Alexeje Baláže, dnešního varnsdorfského děkana, začal bez souhlasu tehdejších státních a stranických orgánů na vlastní náklady kostel opravovat. Byla zřízena nová střecha, na víc už nezbyly finance.

V roce 1987 začaly pod vedením pátera Františka Jiráska další opravy: obnovila se zřícená kopule věže, kostel byl vymalován a byla opravena fasáda. 13. srpna 1988, tedy ještě před sametovou revolucí, byl kostel tehdejším pražským světícím biskupem ThDr. Antonínem Liškou, znovu vysvěcen. Od té doby se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici konají pravidelné bohoslužby.

Poblíž kostela, na okolním hřbitově je obnovena rovněž kaplička zasvěcená Panně Marii v duchu schönstattského hnutí.

Bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici: v sezóně každou sobotu v 17 hod.

Další informace o Doubici