Informace a aktuality

Vysvěcení obnovené kaple na Kalvárii v Mařenicích

      V sobotu 19. června 2010 se na Kalvárii v Mařenicích konalo slavnostní vysvěcení obnovené kaple. Navzdory poměrně nepříznivému počasí se k dopolední slavnosti sešlo velké množství místních obyvatel, chalupářů i návštěvníků z okolí. Po famfárách Kolegia pražských trubačů a krátkém projevu pana starosty Tlustého proběhla na prostranství před kaplí slavnostní mše, spojená s vysvěcením kaple. Součástí akce bylo hudební a pěvecké vystoupení místních umělců a pro účastníky bylo připraveno i malé občerstvení.

Obnovená kaple na Kalvárii. Kolegium pražských trubačů. Krátký proslov přednesl pan starosta Tlustý. Krátký proslov přednesl pan starosta Tlustý. Navzdory nevlídnému počasí se akce těšila velké pozornosti návštěvníků. Slavnostní mše na prostranství před kaplí. Slavnostní mše na prostranství před kaplí. Svěcení kaple. Slavnostní mše na prostranství před kaplí. Slavnostní mše na prostranství před kaplí. O pěvecký doprovod mše se postarali místní umělci. Po mši následoval koncert místních umělců.

Další informace: