Mezinárodní naučná stezka ve východní části Lužických hor

V sobotu 2. června 2001 byla v Bredovském zámečku u Lemberka slavnostně otevřena nově zřízená mezinárodní naučná stezka, zpřístupňující některé zajímavosti Lužických a Žitavských hor. Asi 30 km dlouhá stezka má celkem 27 zastávek, na nichž se mohou návštěvníci seznámit s nejrůznějšími přírodovědnými, historickými a kulturními pozoruhodnostmi.

Naučná stezka byla zřízena v rámci projektu přeshraniční spolupráce, na němž se podílela z české strany Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Občanské sdružení přátel Lužických hor a z německé strany Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge Olbersdorf.

Součástí nové naučné stezky je již dříve zřízená stezka "Lužický přesmyk", která vede od Jítravy přes Horní Sedlo a Popovu skálu k Hrádku nad Nisou a je zaměřená především na geologickou stavbu území. Nové pokračování naučné stezky prochází přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou - Hartau do Německa, kde se návštěvníci asi na 10 km dlouhé trase seznámí s přírodou Žitavských hor a s rostlinami i živočichy, kteří se tam vyskytují. Zpět na české území se stezka vrací přes hraniční přechod Lückendorf - Petrovice a dále pokračuje k Bredovskému zámečku, v němž je možné navštívit stálou expozici "Lužické hory - člověk a příroda". Odtud stezka vede do lesů za osadou Polesí, kde se napojuje na původní trasu od Jítravy.

Další informace: