Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Historie Lužických hor

Vzpomínka na příslušníky Stráže obrany státu a Finanční stráže - Dolní Světlá, 22. září 2012

Hlavní stránka památníku v Horní Světlé...

Vzpomínkové setkání 22. září 2012       V sobotu 22. září 2012 se v Dolní Světlé uskutečnilo již tradiční vzpomínkové setkání na příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Celé setkání organizovala Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav. Letošní setkání u pomníku hraničářů ve Světlé bylo zahrnuto mezi oficiální celorepublikové akce ČsOL. Bohužel, z pražského ústředí se do Světlé nikdo nedostavil.
      V 10 hodin začala celá sobotní vzpomínková akce na parkovišti v Horní Světlé na Myslivnách, odkud jsme společně vystoupali na vrchol hory Luž. Účast obecenstva při výstupu na Luž byla velmi malá - počasí nám totiž nepřálo. Všude byla hustá mlha a lehce poprchávalo. Výstupu i celé akce se ale zúčastnili také stejnokrojovaní členové naší Jednoty a dále kamarádi z KVH 1. prapor SOS, KVH Česká Lípa a KVH osádky pěchotního srubu T-S63. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československé finanční stráže, četnictva a armády. Debatovali jsme o historii, o starých financích, o roku 1938 a přátelství a morálce, ale i o počasí. Také probíhalo nezbytné fotografování, i když této činnosti mlha příliš nepřála.

Vzpomínkové setkání 22. září 2012      Vlastní pietní vzpomínka u pomníku začala ve čtrnáct hodin. Počasí se naštěstí umoudřilo, dokonce vysvitlo i sluníčko. Krátká a malá sprška deště na konci vzpomínky již celkový dojem pokaziti nemohla. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět jednak dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže, četnictva a armády, ale také příslušníci jednotky čestné stráže Policie České republiky z Krajského ředitelství v Liberci. V průběhu vzpomínky také zazněly autentické nahrávky z roku 1938. Vlastní pietní akt tak začal vyhlášením mobilisace, tedy stejným hlášením, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po přivítání přítomných ze strany předsedy naší Jednoty br. Tomáše Pilvouska promluvil br. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání, připomněl ohromnou morální sílu, víru a přesvědčení našich předků, kteří bez ohledu na okolnosti bojovali za naši vlast, za Československo. Celý projev zakončil přáním, abychom si vážili svobody a demokracie a dokázali si ji udržet i v budoucnu.

Vzpomínkové setkání 22. září 2012      Po br. Benešovi promluvil Dr. Miroslav Hudec. Ve svém projevu vzpomněl Dr. Hudec nejen na osudný rok 1938, ale připomněl i problémy naší současné doby. Poté položili účastníci pietního aktu k hraničářskému pomníku květiny. Čtením několika desítek náhodně vybraných jmen padlých čsl. hraničářů z let 1938/1939 a následující čestnou salvou jsme si připomněli a uctili oběti našich předků, které nesmí býti zapomenuty. Po vyslechnutí krásných tónů Československé státní hymny z originální nahrávky ze září 1938 se s přítomnými rozloučil předseda naší Jednoty br. Pilvousek a celý pietní akt ukončil trubač signálem "Odtroubeno".
      Vzpomínkového aktu se účastnilo pouze asi 80 diváků. Je ovšem nutné podotknout, že počasí nám bohužel příliš nepřálo. Návštěvníkům byly také celé odpoledne k dispozici informační panely, které připravila naše Jednota, a které informovaly o historii finanční stráže v Lužických horách. Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení a diskuse v restauraci Lužická Bouda na Myslivnách. Zde byl také do řad naší Jednoty slavnostně přijat nový člen, bratr Břeněk Henke.

      Zapsal: Jaroslav Beneš, místopředseda jednoty ČsOL Mladá Boleslav


Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012 Vzpomínkové setkání 22. září 2012

Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.
 

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2017.