Památník u Horní Světlé

Sborník k památníku u Horní Světlé

Sborník "HRANIČÁŘI POD LUŽÍ 38" obsahuje články, které se tematicky váží k naší události. Sborník formátu A5 má 130 stran textu a 70 převážně dobových fotografií.

Obsah:

Jaroslav Beneš, Jan Stejskal: Horní Světlá 22. září 1938 - přepadení celního úřadu
Podrobný popis události ze dne 22. září na celním úřadě v Horní Světlé. Text je napsán po důkladném prostudování dostupné literatury a archivních materiálů.
Bohumil Šetka: Vzpomínky z let 1938-1945
Oficiální zpráva vrchního respicienta Bohumila Šetky, představeného oddělení finanční stráže Dolní Světlá o událostech roku 1938. Zpráva byla sepsána v roce 1945.
Jan Rajchtr: Vzpomínky
Jan Rajchrt se jako velitel vojáků přidělených SOS účastnil boje o celní úřad v Horní Světlé. V jeho vzpomínkách najdeme nejen líčení vlastní události, ale i to jak prožíval šestileté vězení z důvodu boje v Horní Světlé.
Výpisy z Pamětní knihy české státní obecné školy ve Cvikově
Pan Bohumil Hynek, odborný učitel na české škole ve Cvikově, se osobně zúčastnil jako člen SOS boje o celnici na hraničním přechodu ve  Světlé. Výpisem z kroniky, kterou vedl právě on, vyvstane před námi plasticky doba konce Československé republiky tak, jak ji viděli naši hraničáři.
Jaroslav Beneš, Jan Stejskal: Stráž obrany státu v Lužických horách v roce 1938
Autoři zúročili ve svém článku poznatky z dlouhodobého bádání v archivech. V článku jsou popsány osudy většiny družstev SOS v Lužických horách, obzvláště v důležitých meznících roku - mimořádná opatření v květnu, mobilisace v září a říjnový ústup.
Jindřich Marek: Jednotky SOS ve Šluknovském výběžku v roce 1938
Článek bude obsahovat popis zaujetí bojové pohotovosti v noci z 20. na 21. května 1938, čímž byla henleinovcům rozkryta sestava SOS v předpolí LO SP XXII. Z toho potom do jisté míry vyplynul i jejich úspěch 22. září 1938 při rozbití této sestavy po první kapitulaci čs. (Hodžovy) vlády. Podrobnosti o "černém čtvrtku" ve výběžku 22.9.1938 by tvořily základ článku (zrada šluknovského hejtmana, ústup z výběžku, skutečná čísla zajatých atd.). Na závěr je slíbeno pár zmínek o praxi ostrahy předpolí LO zbytky SOS po vyhlášení mobilizace.
Vladimír Pohorský: O hranice se nejedná, o hranice se střílí!
Nejobsáhlejší studie celého sborníku. Jedná se o shrnutí událostí na hranicích Československa v letech 1938/39. Na závěr studie bude uveden soupis všech padlých příslušníků uniformovaných sborů Československa při službě v pohraničí v letech 1938/39. Jde o první vydání takto obsáhlé studie.
Pavel Šrámek: Stráž obrany státu v anketě "Armáda v roce 1938"
Po odstoupení pohraničí a demobilizaci československé branné moci proběhla u všech vojenských útvarů anketa, jejímž cílem bylo zjistit slabé a silné stránky naší armády při mimořádných opatřeních v roce 1938. V této anketě je často věnováno místo i jednotkám Stráže obrany státu. A právě tomuto tématu se ve svém příspěvku věnuje Pavel Šrámek.
Ivo Vondrovský: Hitlerovy návštěvy nejsevernějších Čech
Sborník uzavírá, a to i symbolicky, článek Ivo Vondrovského o cestách Adolfa Hitlera po "osvobozeném" pohraničí na severu Čech.
Kdo má zájem o další informace, ať se obrátí na adresu: mbbb@seznam.cz. Děkujeme.