Na Potokách

Tato pohlednice zachycuje hlavní objekty bývalé osady Na Potokách u Chřibské. Na dolním obrázku je bývalá restaurace „Chřibské údolí“ (Zum Kreibitztal), nahoře vidíme bývalou tkalcovnu Floriana Hübela, do níž se voda přiváděla unikátním náhonem se dvěma tunely a akvaduktem. Tkalcovna fungovala do 30. let 20. století a obě její budovy byly v letech 2000-2001 zbořeny.
Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „Chřibské údolí“ (Kreibitztal), který stál v údolí Kamenice u odbočky silnice do Studeného. Budova, jejíž vzhled byl přestavbou ve 2. polovině 20. století zcela změněn, dnes slouží jako rekreační středisko.
Pohlednice z roku 1926 zachycuje romantické údolí Chřibské Kamenice, v němž byly rozptýlené domky dnes již prakticky zaniklé osady Na Potokách.
Fotografie z 29. října 2000 zachycuje správní budovu bývalé Hübelovy tkalcovny krátce před jejím zbořením.