Lesné

Na této litografii z roku 1898 vidíme osadu Lesné, kterou majitel panství Antonín Florián z Lichtenštejna původně na počest papeže Inocence nazval Innozenzendorf. Na obrázku uprostřed je bývalý hostinec „U rytířského dvora“ (Zum Ritterhof), po stranách jsou zachyceny zříceniny hradu Tolštejna a romantická představa o jeho původní podobě.
Pohlednice z roku 1929 zachycuje osadu Lesné, ležící v údolí pod skalním ostrohem Tolštejna. V dosud stojící velké budově uprostřed obrázku býval hostinec „U Rytířského dvora“.
Na této pohlednici z roku 1916 vidíme údolí s osadou Lesné směrem od severu. V pozadí vyčnívá skalní ostroh se zříceninou hradu Tolštejna.
Na pohlednici z 1. poloviny 20. století vidíme Lesenský potok, na němž kdysi stával mlýn Buschmühle. V pozadí je zřícenina hradu Tolštejna.
Na pohlednici z doby po roce 1945 je dolní část osady Lesné, v níž po dokončení císařské silnice vznikly četné zájezdní hostince. Několik z nich má ve svém názvu jméno blízkého kopce Stožec, což platí i pro dnešní penzion Starý Stožec uprostřed obrázku.
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme tehdejší hostinec „Rytířský dvůr“. V pozadí vlevo vyčnívá skála se zříceninou hradu Tolštejna.
Pohlednice z roku 1926 zachycuje dodnes stojící dům, ve kterém býval hostinec „U Letoviska“.

Tato pohlednice z konce 30. let 20. století zachycuje bývalý hostinec „Bílý kůň“, který dnes stojí v dolní části osady. V pozadí vidíme horu Jedlovou.