Hamr u Naděje

Na litografii z roku 1903 je vlevo nahoře vchod do Ledové jeskyně a dole skalní brána na Milštejně. Na obrázku vpravo vidíme vpředu hostinec „U Hamerského mlýna“ se stodolou a v pozadí starou horní pilu. Do dnešní doby se z těchto tří budov zachovala pouze prostřední stodola.
Pohlednice z konce 19. století zachycuje bývalý hostinec „U Hamerského mlýna“ ještě bez přistavěné letní verandy. Na dolním obrázku je skalní masiv Milštejna.
Tato pohlednice ukazuje, jak vypadal Hamerský mlýn v roce 1911 (dole). Na obrázku vpravo je vchod do Ledové jeskyně na Suchém vrchu, nahoře je hostinec „U Hamerského mlýna“ s dřevěnou besídkou, kde podle vlastních slov rád sedával Daniel Koch, autor cvikovské vlastivědy z 20. let 20. století. Tehdejší atmosféru Hamru popsal slovy: „Les kolem šumí, voda šplouchá, cirkulárka zpívá, idylický azyl...“.
Na pohlednici z roku 1935 vidíme střed Hamru od západu. V popředí je část areálu bývalé horní pily, vedle ní mezi stromy stojí hostinec „U Hamerského mlýna“ a vpravo je tehdejší Mitterova vila se sousedním domem. Hájovna v pozadí mezi stromy již patřila k Horní Světlé.
Tato meziválečná pohlednice zachycuje pod stromy stojící hostinec „U Hamerského mlýna“ s budovami bývalé horní pily v pozadí. Silnice v popředí vede do Naděje.
Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U Hamerského mlýna“.
Tato pohlednice zobrazuje dnes již neexistující hostinec „U Hamerského mlýna“ uprostřed osady.

Na této meziválečné pohlednici vidíme osadu Hamr s bývalou dolní pilou směrem od jihovýchodu.