Akce pro veřejnost

Vítání ptačího zpěvu

„Vítání ptačího zpěvu“ proběhlo v lokalitě obce Křižany z pátku na sobotu 12.-13.5.2023.

V pátek 12. května okolo 17,00 hod. ornitolog Mgr. Martin Pudil ze Severočeského muzea v Liberci a zároveň také člen České společnosti ornitologické připravil sítě na odchyt zpěvných ptáků, které následně okroužkoval a pověděl nám mnoho zajímavého o jejich životě a zvycích.
Druhý den ráno před 5,00 hod. jsme byli již vzhůru, protože štěbetání a krásný zpěv ptáků nás nenechal dlouho spát. Za doprovodu Martina Pudila a Jitky Feřové (zoolog AOPK ČR, RP Liberecko) jsme se vydali poslouchat a poznávat hlasy ptáků s dalšími účastníky, kteří si přivstali a přijeli na tuto velmi oblíbenou akci. Celkem dle prezenční listiny se nás na této akci sešlo přes 40 lidí.

Celosvětové zaměření na poznávání ptačího zpěvu, spojené s odchytem, kroužkováním a možností prohlédnout si chycené ptáky zblízka, je velmi oblíbené a má velký úspěch.

Letošní rok 2023 ČSOP věnovala potápivé kachně s názvem Polák velký. Tento druh je od roku 2015 zařazen na seznam ohrožených druhů IUCN jako zranitelný taxon. U nás vídáme spíše Poláka malého.

Zveme Vás proto příště na další setkání, kde Vám bude odpovězeno na mnoho otázek nejen z ptačího světa.