Akce pro veřejnost

Ukliďme svět – Clean Up the World

9. - 18. dubna 2019

zvětšit obrázek

      Také letos se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory úklid připojila k celosvětové akci „Ukliďme svět – Clean Up the World“, pořádané v rámci Dne Země 22. dubna. Skupiny dobrovolníků se přitom mohou zapojit do úklidu okolí svého bydliště, cest, břehů potoků, chráněných území atd. Vzhledem k tomu, že tento den letos vyšel na Velikonoční pondělí, začali jsme s úklidem o něco dříve...

      9.4. 2019 byl den, který jsme si určili a většina pracovníků ze Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory kontrolovala úseky směrem od Rynoltic na Havraní skály, Bílé kameny a dále jsme pokračovali podél trasy mezinárodní naučné stezky Lužické a Žitavské hory. V tento úklidový den byly naplněny 4 pytle různého odpadu, dále také pneumatiky z aut.

      Další plánovaná akce proběhla 17.4.2019, kdy nám přišli pomoci dobrovolníci z firmy Jablotron Group a.s. Jezdí k nám již pravidelně a nasbírali odpad z okolí Milštějna, pod Suchým vrchem a z přírodní památky Naděje. Zde byly naplněny další pytle a různé další „artefakty“. Jiná parta dobrovolníků z Horní Světlé pokračovala směrem na nejvyšší vrchol Lužických hor (793 m n.m.).

      Ve čtvrtek 18.4.2019 se v úklidu pokračovalo a podél cest jsme ještě naložili plasty z aut, pneumatiky, dřevotřísky...
Odpad, který byl posbírán jsme odvezli na dvůr TS Města Jablonného v Podještědí.

      Děkujeme všem, hlavně dobrovolníkům z firmy Jablotron Group a.s., jednotlivcům z přilehlých obcí, kteří si odběhli z domovů, aby pomohly uklidit své vzdálenější okolí, pracovníkům SCHKO LH a také děkujeme za spolupráci panu Jaroslavu Stryalovi řediteli TSM Jablonné v Podještědí, který nám vyčlenil na sběrném dvoru prostor, kde bylo možné vše vyložit k následné ekologické likvidaci.

zvětšit obrázek zvětšit obrázek zvětšit obrázek zvětšit obrázek