Akce pro veřejnost

21. Mezinárodní noc pro netopýry

Akce pro veřejnost nazvaná Mezinárodní noc pro netopýry se již tradičně konala u přehrady Naděje 1. září 2017.
Všichni příchozí, které neodradilo deštivé počasí, si poslechli přednášku s promítáním diapozitivů o životě netopýrů, dále si mohli na bavlněnou tašku, kterou dostali od pořadatelů, namalovat netopýra.
Když došli až k Ledové jeskyni, mohli sledovat živé netopýry, kteří byli chyceni do sítí a po jejich evidenci vypuštěni zpět do přírody.
Od 19:00 hod. až do 23:00 hod. se u přehrady a poté i u Ledové jeskyně vystřídalo cca 80 účastníků této akce.
Pořadatelé - Lesy ČR s.p., Český svaz svaz ochránců netopýrů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Spolek přátel Lužickýh hor děkují všem za hojnou účast a těší se na další „Noc pro netopýry“, která se bude konat opět u přehrady Naděje začátkem září 2018.