Akce pro veřejnost

Slavnosti lužickohorských luk

V sobotu 28. května 2016 proběhly v Myslivnách u Horní Světlé tradiční Slavnosti Lužickohorských luk. Soutěže, která se skládala z kosení ruční kosou, poznávání rostlin, vazby přírodnin a dalších zajímavých disciplín, se zúčastnilo 5 družstev.

Na stupně vítězů vystoupili:
1. místo: „Včelička a čmeláci„ - družstvo z Advaity Víska
2. místo: „Světlušky“ - družstvo zrakově postižených Česká Lípa
3. místo: „Ředkvičky“ - družstvo z Advaity Víska

V průběhu slavností byla vyhodnocena fotografická a výtvarná soutěž na téma „Hmyz v Lužických horách“.

A takto zhodnotili celou akci účastníci z oblastní odbočky SONS v České Lípě:

V sobotu 28.5.2016 jsme jeli na naše oblíbené místo do Horní Světlé na Myslivny, kde tentokrát probíhala akce „Slavnosti lužickohorských luk“. Jeli jsme se záměrem podívat se na vernisáž fotografií a výtvarných děl na téma „Hmyz v Lužických horách“ a na jarmark spojený s touto akcí, ale při vyhlašování zápisu do soutěžních družstev jsme neodolali a přihlásili se i do soutěžního klání. Kapitánem družstva byla Lída Chalupová a dalšími soutěžícími byli Vlasta Reichertová, Ester Doležalová, Roman Vaněk, Vít Vaněk a Milada Medřická, která spolusoutěžícím vždy dobře poradila. V první soutěži získala Lída s převahou a jako jediná plný počet bodů za kvalitně posečený trávník kosou, ale za rychlost kosení nula bodů a dodala k tomu, že je zvyklá pracovat podle svého tempa, ale zato vždy kvalitně. Kosení trávy si vyzkoušel i nevidomý Roman, kterého ostatní soutěžící srdečně povzbuzovali. Následovaly další úkoly: závod s trakařem – dvojice Lída a Vítek, chytání ryb – Vítek, určování rostlin – Milada a Vlasta, květinová vazba z lučního kvítí – Ester, Vlasta, Milada a třídění semen hrachu, čočky a pohanky – Lída.
Celou soutěž jsme si užívali s veselou náladou a bez ambicí na vítězství. O to více nás potěšilo, že jsme z pěti družstev (a to složených ze studentů a mladých lidí) neskončili poslední, ba ani předposlední, ale na „bedně“ a to na druhém místě a pouze o dva body za prvním družstvem. No prostě paráda!
Byl to krásně prožitý den, během kterého jsme ještě dělali i osvětovou činnost o vodicích psech a životě nevidomých.
Děkujeme zaměstnancům Správy CHKO Lužické hory, že nám umožnili soutěžit a všem soutěžícím za milou atmosféru.

Převzato od: SONS, odbočka Česká Lípa

Vítězné fotografie z fotosoutěže na téma "Hmyz v Lužických horách":

Vítězné práce z výtvarné soutěže na téma "Hmyz v Lužických horách":

Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Cvikov, ZŠ Špičák Česká Lípa, ZŠ Hrádek nad Nisou, ZŠ Jablonné v Podještědí, ZŠ Náměstí Míru Nový Bor, ZŠ a MŠ Sloup v Čechách a ze ZUŠ Horní Počernice.
práce hodnotila porota, složená ze zástupců státního podniku Lesy ČR Liberec, Střední odborné školy Česká Lípa, Ekoporadny Orsej při Vlastivědném muzeu v České Lípě, spolku SkiLuž z.s. a libereckého regionálního pracoviště AOPK ČR. Soutěžilo se ve dvou kategoriích pro žáky 1. a 2. stupně. V každé kategorii bylo vyhodnoceno 5 nejlepších výkresů. Všechny výkresy byly moc pěkné a bylo těžké vybrat ty „nejlepší“.