Akce pro veřejnost

Ukliďme svět – Clean Up the World

Jako každý rok, tak i letos Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory uklízela v přírodních rezervacích a památkách v oblastech od České Kamenice až po Jítravu.

22. dubna, v rámci „Dne Země“ probíhá celosvětová akce „Ukliďme svět – Clean Up the World“, do které se mohou zapojit skupiny dobrovolníků, kteří uklízejí okolí svého bydliště, cesty, břehy potoků, chráněná území...

Dni Země a úklidu jsme věnovali celý týden od 22. dubna do 6. května. Akce se zúčastnily děti ze Základní školy Jablonné v Podještědí a dobrovolníci z řad veřejnosti. Velký dík za organizaci patří Mgr. Ireně Fléglové ze Základní školy Jablonné v Podještědí.
Odpad, který byl posbírán v okolí Jablonného v Podještědí, byl odvezen TS Města Jablonného v Podještědí, a proto děkujeme za spolupráci panu Součkovi za rychlé odvozy.