Akce pro veřejnost

Ukliďme svět – Clean Up the World

V rámci Dne Země 22. dubna probíhá každoročně celosvětová akce „Ukliďme svět – Clean Up the World“, do které se mohou zapojit skupiny dobrovolníků, kteří uklízejí okolí svého bydliště, cesty, břehy potoků, chráněná území... Letos jsme úklidu věnovali celý týden od 22. dubna do 26. dubna.
A že je co uklízet se už v pátek 20. března přesvědčili pracovníci Správy CHKO při úklidu Přírodní rezervace Klíč. Vybaveni pytli a rukavicemi vystoupali od dřevěné útulny Lesů ČR pod Klíčem po červené značce do sedla Klíče a kolem studánky pod Klíčem směrem na Arnultovice, potom stejnou cestou zpět do sedla a nahoru na vrchol Klíče s odbočkou ke kamennému moři. Odpadků bylo kolem stezky opravdu dost. Převládaly papírové kapesníky a PET láhve, ale našly se i obaly od sušenek, igelitové pytle, skleněné lahve a jiné zajímavosti. Přímo pod vrcholem Klíče byl nalezen dokonce prázný soudek od piva a několik lahví od šampaňského - zřejmě pozůstatky Silvestrovského veselí. Největší nepořádek byl v okolí dřevěné turistické útulny pod Klíčem, a to i přesto, že tu při posledním úklidu v lednu zanechali pracovníci Správy CHKO dostatečně velký pytel na odpadky. Výsledkem sběru byly dva pytle odpadků.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili úklidu v rámci akce „Ukliďme svět – Clean Up the World“ v Lužických horách.
Úklidu se letos zúčastnili také mladí rybáři, děti ze Základní školy a Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Velký dík za organizaci patří Mgr. Ireně Fléglové a Kateřině Knížkové. Odpad, posbíraný v okolí Jablonného a Kněžic byl odvezen Technickými službami Města Jablonného. Za spolupráci děkujeme panu Součkovi.