Akce pro veřejnost

Botanická vycházka Brazilka

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor uspořádali v sobotu 19. května 2007 botanickou vycházku. Sraz byl v Dolní Světlé na parkovišti u restaurace Celnice. Přesně dvacet příznivců přírody Lužických hor se s psím doprovodem vydalo směrem na PP Brazilku. Cestou Ing. Ludvík Šajtar poukazoval na botanické zajímavosti zdejšího kraje. O revitalizaci PP Brazilky a o historii zdejšího území pohovořila Mgr. Zuzana Růžičková spolu s Ing. Bestou, vedoucím Správy CHKO Lužické hory. Na rašeliništi jsme také mohli vidět vzácné všivce lesní (Pedicularis sylvatica), rosnaty okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) či rozsáhlé porosty vřesů obecných (Calluna vulgaris). Tato výprava se nezalekla ani neplánovaného výstupu na nejvyšší horu Lužických hor - Luž. Zde se nám naskytl krásný výhled jak na Čechy, tak na zastavěné Německo. Rozdíl mezi oběma zeměmi je na první pohled patrný.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům, kteří se zúčastnili, za aktivní zapojování do výkladů a pozorování.