Akce pro veřejnost

30. let vyhlášení CHKO České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory

Ve dnech 8. a 9. června 2006 proběhly oslavy k 30. letům vyhlášení chráněných krajinných oblastí České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory. Seminář se uskutečnil v Kulturním domě v České Kamenici. Více než 90 účastníků semináře reprezentovali zástupci měst, bývalí pracovníci a příznivci ochrany přírody. Úvodní slovo pronesl starosta České Kamenice, Ing. Weiss. První z mnoha zajímavých příspěvků patřil řediteli AOPK ČR, Dr. F. Pelcovi. Poté se jednotlivé Správy CHKO představily a byly připomenuty důležité události uplynulých 30. let činnosti v ochraně přírody. Slunečný podvečer patřil prohlídce městské památkové rezervace a dalších místních zajímavostí. Pro zájemce byla připravena noční prohlídka podzemních prostor v Rabštejně.
Na pátek byly připraveny dvě exkurzní trasy, ze kterých se velmi obtížně vybíralo. První směřovala na Lužické hory a vedl ji Ing. Tomáš Besta, vedoucí Správy CHKO Lužické hory. Druhá se uskutečnila na trase České středohoří, Kokořínsko a okolí pod vedením M. Peřinové, vedoucí Správy CHKO České středohoří.