Akce pro veřejnost

Přírodovědná vycházka v okolí Krompachu

Středa 17. května 2006

Vycházka na Hvozd pro děti z dětského domova Krompach byla zaměřena hravou formou na poznávání Lužických hor a ochranu přírody, zejména obojživelníků. Děti si zahrály hry s ekologickou tématikou a společně si zasoutěžily. Na Hvozdu byly odměněny překrásným výhledem.