Akce pro veřejnost

NATURA 2000 v Lužických horách

Na sobotu 9. října 2004 připravila správa CHKO Lužické hory celodenní program, věnovaný připravované síti chráněných území NATURA 2000 v Lužických horách. Dopolední část akce byla poznamenána nízkou účastí, odbornou přednášku si přišly poslechnout zhruba 3 desítky lidí. Patřili mezi ně amatérští ochránci přírody, zástupci liberecké ČSOP, českolipského muzea, liberecké inspekce ŽP, novináři, starostové, učitelé, podnikatelé a další obyvatelé regionu. I přes nízkou účast byla navazující diskuze velmi živá a dotazy z řad obecenstva nebraly konce. Z diskusního fóra byl patrný velký zájem návštěvníků akce o ochranu přírody a problematiku vyhlašování evropsky významných lokalit zejména v jejich regionu.
Obě výstavy, jež byly v tento den k vidění v prostorách svorského kulturního domu, rovněž sklidily úspěch. Dětské výtvarné práce vznikly v rámci soutěže "Ptáci 2004" vyhlášené u příležitosti 25. výročí zavedení směrnice o ptácích a k propagaci vyhlašování ptačích oblastí v ČR v letošním roce. Tato soutěž byla součástí druhého ročníku ekovýchovné akce "Den pro ekologii", na jehož pořádání se Občanské sdružení přátel Lužických hor a Správa CHKO Lužické hory podíleli spolu s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, městem Nový Bor, Libereckým krajem a dalšími subjekty. Fotografie jsou součástí putovní výstavy "Jak vidím Lužické a Žitavské hory", která vznikla z vítězných snímků stejnojmenné mezinárodní soutěže vyhlášené v letošním roce oběma výše zmíněnými organizátory. Soutěž měla za úkol upozornit obyvatele regionu na krásy přírody v jejich okolí a zároveň propagovat ochranu přírody a nutnost mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Na odpolední terénní exkurzi se počet účastníků téměř zdvojnásobil. Podle očekávání pořadatelů byla právě vycházka do podzimní přírody největším lákadlem celé akce. Na krátkých zastávkách během cesty se účastníci exkurze dozvěděli řadu zajímavostí o historii a přírodním bohatství navštívené lokality. Byl jim rovněž vysvětlen proces navrhování biotopových lokalit soustavy NATURA 2000, názorně ukázány typy biotopů, představena problematika managementu těchto území atd. Děti si zahrály ekovýchovné hry, aby se během povídání "dospěláků" nenudily a pro všechny pak bylo připraveno i malé občerstvení v terénu. Počasí pořadatelům přálo a tak se exkurze opravdu vydařila. Většina účastníků pak zůstala i na podvečerní promítání filmů "Příroda bez hranic - Zelená šance" a "Ptačí perspektivy" z videokazet vydaných MŽP ČR. Pro několik vytrvalců, kteří se zúčastnili všech částí akce to byl opravdu maratón, ale velmi si pochvalovali příjemně strávený sobotní den, během nějž se dozvěděli řadu nových cenných poznatků o ochraně přírody ve svém regionu.

Akce byla podpořena z Českoněmeckého fondu budoucnosti.