Akce pro veřejnost

Představení průvodce "Lužické a Žitavské hory"

Ve čtvrtek 7. srpna 2003 se šedesátka příchozích seznámila s nově vydaným průvodcem po Lužických a Žitavských horách. V přízemí Vyhlídkové věže v Jablonném v Podještědí se od 17.00 hodin uskutečnila slavnostní prezentace průvodce "Lužické a Žitavské hory". O vydání průvodce v počtu 5 000 výtisků se postaralo Občanské sdružení přátel Lužických hor a Správa CHKO Lužické hory. Polovina nákladu vyšla v české a druhá v německé jazykové mutaci. Po představení průvodce mohli zájemci vystoupat na opravenou vyhlídkovou věž, kde se dozvěděli další přírodovědné i historické zajímavosti o Lužických horách a Jablonném v Podještědí. Následovala prohlídka objektu Správy CHKO Lužické hory.
Publikace vznikla z iniciativy Občanského sdružení přátel Lužických hor a Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Žádost o podporu projektu z fondu malých projektů PHARE CBC podalo občanské sdružení prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje Nisa z Liberce. Předmětem projektu byla vzájemná setkávání ochránců přírody, společné akce pořádané v rámci česko-německých přeshraničních styků a rovněž vydání stručného a aktualizovaného průvodce Lužickými a Žitavskými horami. Vydání průvodce podpořil kromě fondu PHARE CBC rovněž Česko-německý fond budoucnosti, Občanské sdružení přátel Lužických hor a Správa CHKO Lužické hory.
Autory průvodce"Lužické a Žitavské hory" jsou členové Občanského sdružení přátel Lužických hor a pracovníci Správy CHKO Lužické hory. Na vzniku textů o Žitavských horách spolupracovali také němečtí ochránci přírody, zejména z Naturschutzzentrum Olbersdorf a Landratsamt Löbau - Zittau.
Průvodce zaplnil prázdné místo v dosud vydaných informačních materiálech o Lužických a Žitavských horách. Publikace přibližuje přírodu, krajinu a architekturu celistvého území, odděleného pouze státní hranicí a názvem. Opomenut proto nebyl ani popis německé strany pohoří. Publikace poskytuje dostatečně odborné, přehledné a zároveň srozumitelně podané informace o Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a LSG Zittauer Gebirge. Určena je nejširšímu okruhu čtenářů z řad obyvatel a návštěvníků regionu, studentů škol i všech zájemců o Lužické a Žitavské hory.
Publikace"Lužické a Žitavské hory" je členěna do sedmi hlavních kapitol: vymezení a popis území CHKO Lužické hory, maloplošná chráněná území, památné stromy v Lužických horách, zajímavá místa, Lužické hory - historický vývoj krajiny a osídlení, naučné stezky a Chráněná krajinná oblast Lužické hory. Zvolený formát A5 a laminovaná obálka umožňují používat publikaci i při pobytu v přírodě. Průvodce je vybaven přehlednou mapou regionu Lužických a Žitavských hor, která slouží hlavně k orientaci v umístění jednotlivých přírodních fenoménů. Pro další orientaci v terénu doporučují autoři publikace využít některou z dostupných turistických map.
Text o 66 stranách doplňuje 97 barevných fotografií a 9 perokreseb. Publikace "Lužické a Žitavské hory" byla vytištěna na křídovém papíře firmou Tisk Krásná Lípa s.r.o. K dostání je za 40 korun v informačních střediscích a vybraných knihkupectvích v regionu Lužických hor.