Velenický kopec - Císařský buk

Velenický kopec (417 m) je výrazný zalesněný čedičový vrch, vyčnívající nad jihovýchodním okrajem Velenic, asi 700 m od středu obce. Kuželovitý vrch je mírně protažený v severojižním směru a jeho vrchol tvoří skalnatý hřbítek, složený z téměř vodorovně uložených čedičových sloupků. Přilehlé svahy pokrývají lesem zarostlá suťová pole.

Pod lesem na severozápadním svahu kopce dříve stál mohutný Císařský buk, jehož kmen měl v průměru přes 1 metr. V roce 1895 byl vedle něj postaven hostinec U Císařského buku (Kaiserbuche), který se brzy stal oblíbeným cílem výletů a později se v něm konaly i hojně navštěvované tancovačky. Hostům sloužily také dvě velké dřevěné terasy se zábradlím, vestavěné do rozložité koruny starého buku, a přístupné po 15 a 20 schodech. Z údolí byla k hostinci vybudována pohodlná přístupová cesta, prodloužená až na skalnatý vrcholek kopce, na němž byla upravena vyhlídka s lavičkami. Býval z ní nádherný pohled do okolní krajiny a na malebné údolí s Velenicemi, obklopené zalesněnými vrchy. V květnu 1903 byla na kraji lesa u cesty nad hostincem postavena pěkná čtvercová kaple sv. Josefa.

Po 2. světové válce hostinec zanikl a jeho zašlou slávu dnes připomínají už jenom zbytky základů se dvěma sklepy a lesem zarostlé terasy v okolí. Také lesní kaplička byla zbořena a vrcholová vyhlídka zarostla lesem, takže jediné, čím se dnešní návštěvník může potěšit, je výhled na Velenice z louky pod okrajem lesa.

Další informace