Trojmezí

Trojmezí na soutoku řeky Nisy a Oldřichovského potoka.
Trojmezí na soutoku řeky Nisy a Oldřichovského potoka.

Trojmezí, na němž se dnes stýkají státní hranice Německa, Polska a České republiky, leží na soutoku řeky Nisy a Oldřichovského potoka asi 2,5 km severozápadně od Hrádku nad Nisou a 3 km jižně od Žitavy. Protože Žitavsko bylo v minulosti součástí Českého království, první hranice tu byla vytyčena teprve po odstoupení Lužice Sasku v roce 1635. Trojmezí zde ale vzniklo až po 2. světové válce, kdy byla německo-polská hranice na základě Postupimských dohod posunuta k západu na linii Odry a Nisy.
Po válce zůstaly zdejší hranice dlouho uzavřené. Od roku 1951 byl sice povolen průjezd vlaků z Liberce přes území Polska a Německa do Varnsdorfu, ale hraniční přechod byl na žitavském nádraží otevřen až v roce 1977. K úplnému otevření hranic došlo teprve po změně politických poměrů v listopadu 1989. V květnu 1991 byl otevřen přechod pro pěší a cyklisty z Hrádku nad Nisou do Hartau a 1. listopadu 1993 začal asi 350 metrů od trojmezí fungovat silniční přechod z Hrádku přes Polsko do Žitavy.

Dnes je Trojmezí přístupné po cyklostezkách, které vedou po obou březích řeky, nebo se sem sbíhají z okolí. Místo vyznačují tři velké hraniční kameny se státními znaky a vlajky jednotlivých zemí i Evropské unie. Na české straně stojí velký trojboký žulový pylon a štíhlý dřevěný sloup se zvonkem, na německé straně je kříž pokání, darovaný křesťanským sborem ze Švédska, a v Polsku je u řeky upravené ohniště s lavičkami a vysoký kříž s Ježíšem Kristem, postavený 31. května 2017. Nedaleko od něj stojí památník na vstup České republiky a Polska do Evropské unie 1. května 2004 s trojjazyčným nápisem „Zde se rozvíjí společná Evropa“. Zajímavá je také replika saského poštovního sloupu, stojící u nedalekého rozcestí na německé straně řeky.
Oldřichovský potok z Čech do Polska překračuje dřevěná lávka, ale do Německa se přes řeku přejít nedá. V minulosti spojoval břehy Nisy o něco severněji ležící most Himmelsbrücke (= Nebeský most), který ale musel být kvůli havarijnímu stavu odstraněn. Od roku 2004 se sice uvažuje o výstavbě nového kruhového turistického mostu přímo nad soutokem, ale kvůli odlišným zákonům, technickým problémům i byrokratickým překážkám se tento záměr nepodařilo uskutečnit.

Pomníček rozšíření Evropské unie na polské straně hranice.
Pomníček rozšíření Evropské unie na polské straně hranice.