Svatá skála u Janovic

Na jihovýchodním okraji Janovic v Podještědí leží vlevo od silnice do Žibřidic Obecní rybník, vybudovaný v letech 1899-1900. Nad jižním břehem rybníka se zvedá zalesněné návrší se strmým srázem, na jehož horním okraji je pískovcová Svatá skála. Na plochém temeni skály, přístupném po několika vytesaných schůdcích, stojí necelé 2 metry vysoký dřevěný kříž, od něhož se otevírá pěkný výhled na rybník a Janovice.
Podle pověsti kříž připomíná tragickou událost z roku 1771. Za slunného říjnového odpoledne mýtilo 30 janovických poddaných na nedaleké pasece les, když mezi ně náhle vtrhli pruští kyrysníci na koních. Muži, kácející stromy, se snažili čelit jejich útoku, zatímco ženy a děti se rozutekly do lesa. Jedna z nich s malým dítětem přitom nešťastně spadla ze skály a obě se zabily.
Když se o tom dozvěděli dominikánští mniši Thomas a Valerián, kteří do Janovic přišli v roce 1788 ze zrušeného kláštera v Jablonném v Podještědí, nechali na nejvyšší skále nedaleko místa tragédie vztyčit kříž, který měl obyvatele chránit před neštěstím. Místu se začalo říkat Svatá skála, ale v pozdějších dobách kříž zanikl a skála zarostla lesem a upadla v zapomnění. Teprve po vykácení lesa roku 2015 byla skála znovu odhalena a v následujícím roce byl na jejím vrcholu vztyčen nový kříž.